Google

utorak, 30. listopada 2007.

Jednoć manje davno od jednoć davnog...

Ljudi su, dakle, pronašli raznolike načine da uzgoje (npr. permakultura, bio-dinamika...), a kasnije i da proizvedu (npr. konvencionalni uzgoj, industrijska hrana...) više hrane nego što im je priroda namjenila i dala sama po sebi, tako da su ljudi mogli uzgojiti, a kasnije i proizvesti mnogo fiiiiine hrane za praščiće. Možete zamisliti kako su praščići bili siti i sretni svaki dan...
No je li jednostavna činjenica da su shvatili određene zakonitosti u funkcioniranju prirodnih procesa bila dovoljna za ljude? Je li to bilo uistinu dobro za praščiće?

(nastaviti će se u slijedećoj epizodi kada će praščići biti još više siti...)


tekst i fotografije uz tekst copyright © Milivoj Kuhar - Mimi 2007.
životinjice korištene u gegovima copyright © Milivoj Kuhar - Mimi 1995.-2007.

Nema komentara: